ZGŁASZALNOŚĆ KANDYDATÓW NA DAWCÓW

 

Do dnia 30. września 2012 pozyskano około 500 kandydatów na dawców, a mianowicie:

A. W Punkcie Krwiodawstwa w Cieszynie  zgłosiło się 127 osób. Liczba właściwa jest być może wyższa, gdyż zainteresowani   zgłaszają się również  podczas akcji wyjazdowych Stacji Krwiodawstwa, a tych danych nie mamy.

B. W ramach współpracy z DKMS Polska  w szkołach powiatu cieszyńskiego pozyskano na kandydatów na dawców wśród 1321 młodych ludzi, którym problem przedstawiono, 187 osób ( 14.2%), a mianowicie:


 1. Zespół  Szkół Rolniczych w Międzyświeciu          55.6% (40/ 72)     
 2. Liceum Katolickie im.M.Grodzickiego w Cieszynie   39.1% ( 9/ 23)
 3. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych            28.1% (18/ 64)    
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu        24.5% (12/ 49)
 5. LOTE (Liceum Tow.Ewangelickiego) w Cieszynie      24.4% (10/ 41)     
 6. Liceum im.A.Osuchowskiego w Cieszynie             16.7% (20/120)     
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie       14.4  (14/ 97)                 
 8. Liceum im.M.Kopernika w Cieszynie                 13.0% (30/231)     
 9. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle   7.3% ( 6/ 82)
10. Zespół Szkół  Zawodowych w Skoczowie               6.3% (10/158)
11. Liceum im. P.Stalmacha w Wiśle                     5.6% ( 5/ 89)
12. Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie       4.3% ( 5/115)      
13. Zespół Szkół Ekonomicznych w Cieszynie             4.0% ( 8/200)


 
 Z naszej winy nie udało się zorganizować spotkania z młodzieżą Zespołu Szkół im. W.Szybińskiego w Cieszynie.

Pozyskano też dawców w poradniach lekarza rodzinnego i w zespole rehabilitacyjnym Zakładu SS.Boromeuszek. Oceniamy tę liczbę na + -  200.

 

 

 

 

 

 

 
96929