WYDARZENIA

 • Jesień 2011 – wiosna 2012

  Przeprowadzono (dr Zaleska, Dr Krzanowski) pogadanki promujące akcję w 13  placówkach edukacyjnych powiatu  kształcących młodzież w wieku 18+ .  Słuchało nas 1321 młodych ludzi, z tego 187 (14.2%) wyraziło gotowość zostania dawcami, wypełniło stosowne ankiety i pobrało sobie wymazy do badań DNA. Na USiu podobna akcję (przeprowadziła bezpośrednio DKMS, pozyskano około 150 osób.
      Niestety nikłe jest zaangażowanie poradni lekarza rodzinnego a wielu z nich zginęły pozostawione do wykorzystania ankiety i zestawy do wymazu. W związku z tym rezygnuje z współpracy z nami DKMS i nie zamierza zaopatrywać nas w swoje zestawy. Przyjemna informacja jest, ze jeden z pozyskanych przez nas kandydatów na dawców okazał się mieć antygeny HLA  kompatybilne z jakimś chorym wymagającym przeszczepu i został wezwany przez DKMS do Warszawy fo poddania się właściwym procedurom.
     Jest też pocieszające, że w ostatnim roku znacznie wzrosła w Polsce liczba kandydatów na dawców, ich liczbe można dziś oceniać na około 350 tysięcy, czyli około 1% populacji.
   

 • Październik

  „Dr M.Krzanowski przeprowadził na przełomie września i października pogadanki na temat leczenia przeszczepianiem szpiku i zaapelował o zgłaszanie się młodzieży na kandydatów na jego dawców w: 
  Zespole szkół Rolniczych w Międzyświeciu,  Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, Liceum w Wiśle,  Zespole Szkół Ponadlicealnych w Ustroniu,  Liceum w Skoczowie,  Zespole Szkół Technicznych w Skoczowie. 

 • Lipiec - wrzesień


  Do punktu krwiodawstwa w Cieszynie zgłosiło się do tej pory 60 osób, czyli znacznie poniżej oczekiwań. Jak już wspomniano wcześniej, rozpoczęliśmy również współpracę z DKMS Polska. W tym celu odwiedzono wszystkie  (41) poradnie lekarza rodzinnego na terenie powiatu. W każdej pozostawiono afisze propagujące zgłaszanie się na potencjalnych dawców szpiku, ulotki informujące na czym to polega i koperty zawierające ankietę do wypełnienia przez potencjalnego dawcę oraz pałeczki z wacikiem do pobrania wymazu ze śluzówki policzka. Poproszono, aby w razie wykorzystania posiadanych kopert pisać po nowe na adres: makrzan@wp.pl. Zwrócono się też  do proboszczów i pastorów działających na terenie powiatu z prośbą o ponownezachęcanie wiernych do wyrażenia zgody na bycie potencjalnym dawcą szpiku, co jest teraz łatwiejsze, bo nie wymaga wyjazdu do Cieszyna.

  więcej » 
 • Zgłaszalność kandydatów

      Zgłaszalność kandydatów na dawców jest niestety mała. Jedną z tego przyczyn może być to, że  muszą oni zgłaszać się w Cieszynie i to w godzinach, kiedy  się pracuje. Dla osób mieszkających lub pracujących poza Cieszynem jest to utrudnienie. Nawiązaliśmy dlatego kontakt z fundacją DKMS (www.dkms.pl), która działa na bardziej przystępnych zasadach. Osoba zgłaszająca się jako kandydat na niespokrewnionego dawcę szpiku sama wypełnia stosowną ankietę i  sama  robi sobie wymaz z jamy ustnej dostarczonymi pałeczkami. Zamiast pobierania krwi, trochę śliny.

       Wkrótce dostarczymy ankiety i pałeczki do wszystkich poradni lekarza rodzinnego, które zgodzą się z nami współpracować i tam będzie można otrzymać potrzebne materiały. Ewentualne zapytania proszę kierować na adres makrzan@wp.pl.

 • Czerwiec 2011

  Kolejne spotkanie z młodzieżą  (Zespół Szkół Budowlanych) informujące o prowadzonej akcji. „Zgłaszalność kandydatów na dawców niestety mała. Dotychczas zarejestrowało się z naszego terenu  45 osób gotowych do poratowania kogoś darem swojego szpiku. A jak podała TVP... w ubiegłym roku dokonano w naszym kraju 238 przeszczepów, z czego 179 dawców pochodziło z innego kraju

 • Maj 2011

  Maj: Zarejestrowało się dotychczas 40 kandydatów na dawców szpiku.

 • Kwiecień

  26 osób zadeklarowało dotychczas gotowość bycia dawcą szpiku  i poddało się stosownym badaniom.  Liczba ta  nie spełnia naszych oczekiwań.

   

  Przeprowadzono pogadanki zachęcające do naszej akcji we wszystkich klasach maturycznych Liceum im.M Kopernika. oraz  Zespołu Szkół Technicznych.  

   

  W niedzielę 17 kwietnia operował w Strumieniu ambulans Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Zwrócono się do Księdza Proboszcza i pani Burmistrz z prośbą, aby zachęcili ludzi do deklarowania gotowości bycia dawcami szpiku. Nie wiemy  nic o rezultatach. Niestety,  Centrum Krwiodawstwa w Katowicach, mimo naszych próśb, nie informuje nas o zgłaszaniu się chętnych w ambulansach.

 • III Dekada marca

  Zarejestrowali się kolejni kandydaci na dawców, dotychczas 22 osoby. Dr Zaleska spotkała się z klasami maturycznymi LOTE i Zespołu  Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych apelując do młodych ludzi o deklarowanie gotowości bycia dawcami szpiku . Ambulanse Centrum Krwiodawstwa operujące w dniu  29.III na cieszyńskim Rynku pozyskały od cieszyńskich maturzystów 100 litrów krwi.

 • W drugiej dekadzie marca

  Zadeklarowało gotowość bycia dawcą szpiku i zgłosiło się do pobrania krwi 12 osób. Przedstawiciel Fundacji spotkał się z uczniami 4 klas maturycznych Liceum im. A.Osuchowskiego, wyjaśnił sens prowadzonej akcji i apelował o czynne wzięcie w niej udziału...

  więcej »

 • W dniu 6.III.

  W dniu 6.III. ukazał się w gazetce parafii rz.kat. w Cieszynie Krasnej ( „Wieści z serca”) artykuł p.t. „I Ty możesz uratować czyjeś życie” (przedruk ze strony „O co tu chodzi”)

 • W dniu 5.III.

   W dniu 5.III. ukazał się  podobny artykuł w GazetaCodzienna.PL - Śląsk Cieszyński on-line.

 • W dniu 4.III.

  W dniu 4.III. ukazał się w Głosie Ziemi Cieszyńskiej artykuł p.Doroty Raszyk-Krehut p.t.
  „Możesz uratować czyjeś życie” informujący szczegółowo o naszej inicjatywie.

 • W trzeciej dekadzie lutego

   W trzeciej dekadzie lutego założono stronę internetową www.szpik.netus.pl, na której Państwo w tej chwili jesteście.
      Zwrócono się drogą elektroniczną lub  pocztą tradycyjną do parafii ewangelickich i katolickich powiatu cieszyńskiego  z prośbą o propagowanie  inicjatywy wśród wiernych. Otrzymaliśmy  obietnicę poparcia naszych starań od ks. Kiery, proboszcza parafii katolickiej w Koniakowie...

  więcej »

 • W drugiej dekadzie lutego

   W drugiej dekadzie lutego wysłano do Wójtów i Burmistrzów powiatu cieszyńskiego pisma  informujące o nowej inicjatywie Fundacji  wraz z tekstem wyjaśniającym, z czym wiąże się  zgoda na bycie kandydatem na  dawcę szpiku. Poproszono samorządy o zielone światło dla tej inicjatywy, w szczególności o umieszczenie wspomnianego tekstu w gminnych gazetach i na  lokalnych stronach internetowych. Jest już obecny na portalu internetowym gminy Chybie.

 • W dniu 9 lutego 2011r.

    W dniu 9 lutego r.2011  na wspólnym (sprawozdawczym) posiedzeniu Rady i Zarządu Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego podjęto uchwałę o poszerzeniu działań Fundacji o pozyskiwanie kandydatów na dawców szpiku kostnego. Będą badani w cieszyńskim Punkcie Krwiodawstwa. Zwrócono się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Katowicach z prośbą o materiały propagandowe (ulotki i afisze).

 
96946