W drugiej dekadzie lutego

 W drugiej dekadzie lutego wysłano do Wójtów i Burmistrzów powiatu cieszyńskiego pisma  informujące o nowej inicjatywie Fundacji  wraz z tekstem wyjaśniającym, z czym wiąże się  zgoda na bycie kandydatem na  dawcę szpiku. Poproszono samorządy o zielone światło dla tej inicjatywy, w szczególności o umieszczenie wspomnianego tekstu w gminnych gazetach i na  lokalnych stronach internetowych. Jest już obecny na portalu internetowym gminy Chybie.

 
1293