W dniu 9 lutego 2011r.

  W dniu 9 lutego r.2011  na wspólnym (sprawozdawczym) posiedzeniu Rady i Zarządu Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego podjęto uchwałę o poszerzeniu działań Fundacji o pozyskiwanie kandydatów na dawców szpiku kostnego. Będą badani w cieszyńskim Punkcie Krwiodawstwa. Zwrócono się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Katowicach z prośbą o materiały propagandowe (ulotki i afisze).

 
93179