Październik

„Dr M.Krzanowski przeprowadził na przełomie września i października pogadanki na temat leczenia przeszczepianiem szpiku i zaapelował o zgłaszanie się młodzieży na kandydatów na jego dawców w:

  • Zespole szkół Rolniczych w Międzyświeciu, 
  • Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,
  • Liceum w Wiśle, 
  • Zespole Szkół Ponadlicealnych w Ustroniu, 
  • Liceum w Skoczowie, 
  • Zespole Szkół Technicznych w Skoczowie. 
 
93181