O NAS

 

 

       Przed 20 laty 7 fundatorów założyło Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. Byli nimi: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, Polifarb, Spedpol, Polwid, Paweł Witala i ówczesny dyrektor cieszyńskiego ZOZu.   

       Statutowym celem Fundacji jest  prowadzenie działalności wspierającej ochronę i promocję zdrowia. Przekładało się to dotychczas na poszukiwanie sponsorów materialnych dla cieszyńskich szpitali i Pogotowia Ratunkowego. Są to sponsorzy jednorazowi kwot większych jak i  pracownicy szeregu zakładów pracy Śląska Cieszyńskiego, którzy zadeklarowali zgodę na podarowanie co miesiąc ułamka swych dochodów na rzecz Fundacji  Od kilku lat są nimi również osoby decydujące się przekazać 1% swego podatku na cele społeczne. Część środków Fundacja pozyskuje z prowadzonego przyszpitalnego parkingu i organizowanych imprez (w ostatnich 3 latach koncerty Zespołu Śląsk). W trakcie swej działalności Fundacja pozyskała około 7 mln złotych. Proporcjonalnie do liczby mieszkańców, do których o pomoc Fundacja się zwraca, jest to kwota większa niż to, co pozyskuje  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na Śląsku Cieszyńskim.

      Wszyscy członkowie władz Fundacji (Rady i Zarządu) pracują w niej społecznie.

     Podczas zebrania Rady i Zarządu FZŚC (luty / 2011) pojawił się wniosek, aby  naszą działalność  poszerzyć o pozyskiwanie sponsorów szczególnego rodzaju. Sponsorów życia chorego człowieka. Ludzi, którzy by zadeklarowali, że w razie potrzeby  oddadzą choremu człowiekowi  część swego szpiku kostnego, narządu produkującego krew. Przeszczepem szpiku można dziś uratować ludzi chorych na nie uleczalne innymi metodami choroby krwi.

      Więcej informacji w linku  „O co tu chodzi?” będącym apelem do młodych i zdrowych ludzi dobrej woli, mieszkańców naszego powiatu, aby skorzystali  z możliwości zasponsorowania komuś nowego życia.

       Apel ten przekazaliśmy i sukcesywnie przekazujemy do mediów, wójtów i burmistrzów, działających na naszym terenie kościołów i poradni lekarza rodzinnego z prośbą o jego rozprzestrzenianie.

 

Więcej o fundacji: www.fundacja.netus.pl

 
96949