Lipiec - wrzesień


Do punktu krwiodawstwa w Cieszynie zgłosiło się do tej pory 60 osób, czyli znacznie poniżej oczekiwań. Jak już wspomniano wcześniej, rozpoczęliśmy również współpracę z DKMS Polska. W tym celu odwiedzono wszystkie  (41) poradnie lekarza rodzinnego na terenie powiatu. W każdej pozostawiono afisze propagujące zgłaszanie się na potencjalnych dawców szpiku, ulotki informujące na czym to polega i koperty zawierające ankietę do wypełnienia przez potencjalnego dawcę oraz pałeczki z wacikiem do pobrania wymazu ze śluzówki policzka. Poproszono, aby w razie wykorzystania posiadanych kopert pisać po nowe na adres: makrzan@wp.pl. Zwrócono się też  do proboszczów i pastorów działających na terenie powiatu z prośbą o ponownezachęcanie wiernych do wyrażenia zgody na bycie potencjalnym dawcą szpiku, co jest teraz łatwiejsze, bo nie wymaga wyjazdu do Cieszyna.

Działacze Fundacji spotkali się z uczniami w wieku 18+ w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie, w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wiśle, w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle.

. W spotkaniach tych uczestniczyło 400-500 osób. Przeprowadzono pogadanki informujące, na czym polega transplantologia, jakie są jej ograniczenia. W szczególności poruszono problem chorób krwi, w których i jedynym ratunkiem dla chorego jest przeszczep szpiku zdrowego człowieka. Ale człowieka,  którego parametry genetyczne są bardzo zbliżone, jeśli  nie jednakie, z DNA  chorego. Żeby znaleźć dla każdego chorego właściwego dawcę, potrzebna jest bardzo duża baza potencjalnych dawców. Zaapelowano o zgłaszanie się na dawców a też o przekazanie tego apelu osobom w swych środowiskach.

Pozostawiono w każdej z tych szkół pewną ilość kopert z ankietami prosząc c o współpracę z nami nauczycieli pełniących funkcje pedagoga szkolnego.

Są  już pierwsze efekty, w  Zespole Szkół w Międzyświeciu pozyskano około 40 potencjalnych dawców.

 
93177