Kwiecień

26 osób zadeklarowało dotychczas gotowość bycia dawcą szpiku  i poddało się stosownym badaniom.  Liczba ta  nie spełnia naszych oczekiwań.

 

Przeprowadzono pogadanki zachęcające do naszej akcji we wszystkich klasach maturycznych Liceum im.M Kopernika. oraz  Zespołu Szkół Technicznych.  

 

W niedzielę 17 kwietnia operował w Strumieniu ambulans Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Zwrócono się do Księdza Proboszcza i pani Burmistrz z prośbą, aby zachęcili ludzi do deklarowania gotowości bycia dawcami szpiku. Nie wiemy  nic o rezultatach. Niestety,  Centrum Krwiodawstwa w Katowicach, mimo naszych próśb, nie informuje nas o zgłaszaniu się chętnych w ambulansach.

 
93186