Jesień 2011 – wiosna 2012

Przeprowadzono (dr Zaleska, Dr Krzanowski) pogadanki promujące akcję w 13  placówkach edukacyjnych powiatu  kształcących młodzież w wieku 18+ .  Słuchało nas 1321 młodych ludzi, z tego 187 (14.2%) wyraziło gotowość zostania dawcami, wypełniło stosowne ankiety i pobrało sobie wymazy do badań DNA. Na USiu podobna akcję (przeprowadziła bezpośrednio DKMS, pozyskano około 150 osób.
    Niestety nikłe jest zaangażowanie poradni lekarza rodzinnego a wielu z nich zginęły pozostawione do wykorzystania ankiety i zestawy do wymazu. W związku z tym rezygnuje z współpracy z nami DKMS i nie zamierza zaopatrywać nas w swoje zestawy. Przyjemna informacja jest, ze jeden z pozyskanych przez nas kandydatów na dawców okazał się mieć antygeny HLA  kompatybilne z jakimś chorym wymagającym przeszczepu i został wezwany przez DKMS do Warszawy fo poddania się właściwym procedurom.
   Jest też pocieszające, że w ostatnim roku znacznie wzrosła w Polsce liczba kandydatów na dawców, ich liczbe można dziś oceniać na około 350 tysięcy, czyli około 1% populacji.
 

 
93185