III Dekada marca

Zarejestrowali się kolejni kandydaci na dawców, dotychczas 22 osoby. Dr Zaleska spotkała się z klasami maturycznymi LOTE i Zespołu  Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych apelując do młodych ludzi o deklarowanie gotowości bycia dawcami szpiku . Ambulanse Centrum Krwiodawstwa operujące w dniu  29.III na cieszyńskim Rynku pozyskały od cieszyńskich maturzystów 100 litrów krwi.

 
93183