Czerwiec 2011

Kolejne spotkanie z młodzieżą  (Zespół Szkół Budowlanych) informujące o prowadzonej akcji. „Zgłaszalność kandydatów na dawców niestety mała. Dotychczas zarejestrowało się z naszego terenu  45 osób gotowych do poratowania kogoś darem swojego szpiku. A jak podała TVP... w ubiegłym roku dokonano w naszym kraju 238 przeszczepów, z czego 179 dawców pochodziło z innego kraju

 
1294