START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SZPIK PRAWIDŁOWY   SZPIK CHOREGO NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ (ALL)

 

 
1291